Vstoupili jste na internetové služby provozované mediální agenturou BJ-ExtraMedia-JiříBerec, IČO: 64855791, v kooperaci s třetími subjekty.

Námi provozované služby, k nimž nyní získáváte přístup bezúplatně, financujeme z příjmů z inzerce a ze soukromých zdrojů. Z důvodu zajištění bezúplatného provozu našich služeb (internetového zpravodajského webu), jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytovaných služeb a jejich dalšího rozvoje, se prosím zdržte používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi zobrazované reklamy.

Nerespektování této podmínky může být důvodem odepření vašeho přístupu k našim službám či k přijetí jiného technologického opatření. Děkujeme za pochopení.

#bj-extramedia.cz