Blogy

Obsahové zásady služby Blog na serveru UdálostiExtra.cz

Vlastní autorský blog na serveru UdálostiExtra.cz je bezplatná služba pro komunikaci a vyjádření vlastní osobnosti. Věříme, že služba blog zvyšuje dostupnost informací, podporuje prospěšnou výměnu názorů a poskytuje možnost nových spojení mezi lidmi. Jsme přesvědčeni, že cenzura tohoto obsahu je v rozporu se službou, která je založena na svobodě vyjadřování.

Pokud však máme tyto hodnoty potvrdit, potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tuto službu a svobodu vyjadřování, jež je touto službou podporována. V důsledku toho existují určitá omezení typu obsahu, který může být ve službě Blog umístěn. Omezení, která jsme definovali, splňují zákonné podmínky a současně slouží k rozvoji služby jako celku.

Spoléháme se, že čtenáři blogu nahlásí obsah, který jim nepřipadá v souladu s pokyny pro komunitu našich bloggerů. Pokud narazíte na příspěvek, který podle vás porušuje pokyny pro naší komunitu, nahlaste ho pomocí odkazu „Nahlásit“ v navigaci většiny blogů. Pokud odkaz na blogu nemůžete najít, můžete porušení nahlásit přímo zde.

Pokyny pro komunitu

Naše pokyny pro komunitu autorských bloggerů hrají důležitou roli v zachovávání příjemného tvůrčího prostředí na webu. Respektujte je! Zásady mohou být průběžně aktualizovány, proto se sem později vraťte. Při uplatňování níže uvedených zásad můžeme udělit výjimky v případě uměleckých, vzdělávacích, dokumentárních nebo vědeckých účelů nebo v případě, že tolerování obsahu bude mít pro veřejnost jiný výrazně významný přínos.
Obsah blogu: Ve službě blog, je povoleno zveřejňovat obsah určený pouze pro dospělé (18+) a to výhradně v textové podobě. Na blogu se NESMÍ zveřejňovat erotické či porno fotografie nebo videa. Před obsah všech blogů označených jako „pouze pro dospělé“ umístíme viditelné informace s upozorněním na obsah pouze pro dospělé. Nebo informace o článku, který obsahuje erotické texty např. povídky a podobně.

Naše zásady obsahu pro dospělé mají určité výjimky:

• Nepoužívejte vlastní blog k vydělávání peněz prostřednictvím obsahu pro dospělé. Nevytvářejte například blogy s reklamami nebo odkazy na komerční pornografické weby či jiné url stránky.
• Nepovolujeme nelegální sexuální obsah včetně fotek, videa nebo textového obsahu zobrazujícího nebo podporujícího znásilnění, incest, zoofilii nebo nekrofilii.
• Nezveřejňujte ani nedistribuujte soukromé fotky či videa zobrazující nahotu ani sexuálně explicitní či neexplicitní intimní a sexuální fotky a videa. Pokud někdo takovou soukromou fotku či video s vámi nebo kýmkoliv jiným zveřejnil, nahlaste nám to zde.
Bezpečnost dětí: Uplatňujeme zásadu nulové tolerance k obsahu, který znázorňuje nebo propaguje zneužívání dětí. Mezi takový obsah může patřit například:
• Obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí: Uživatelům, u kterých zjistíme, že zveřejňují či rozšiřují obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí, bude okamžitě zrušen účet. Rovněž takové uživatele nahlásíme příslušným úřadům, jak vyžaduje zákon!
• Pedofilie: Nepovolujeme obsah, který podporuje nebo propaguje sexuální náklonnost vůči dětem. Nevytvářejte například blogy s galeriemi obrázků dětí, kde mají obrázky nebo text k těmto obrázkům sexuální podtext, a nezveřejňujte obsah sexuální povahy s nezletilými účastníky.

Projevy nenávisti: Naše služby jsou platformou pro svobodné vyjádření, nepřipouštíme ale, aby zprostředkovávaly projevy nenávisti. Tím máme na mysli obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí nebo je jeho hlavním účelem vyvolávat nenávist vůči jednotlivcům či skupinám lidí na základě rasového či etnického původu, náboženského přesvědčení, postižení, věku, národnosti, postavení válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo jakékoli jiné charakteristiky, která se spojuje se systémovou diskriminací či marginalizací.

Násilí: Není v pořádku zveřejňovat násilný či krvavý obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Pokud sdílíte explicitní obsah ve zpravodajském, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho lidem pomohli pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby mohl zůstat v našich službách. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

Teroristický obsah: Provozovatel mediálního serveru UdálostiExtra.cz nepovoluje službu Blog používat teroristickým organizacím k žádným účelům, a to ani k náboru. Na Blogu je přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje terorismus či násilí nebo oslavuje teroristické útoky.

Pokud sdílíte obsah týkající se terorismu ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, aby byl čtenářům daný kontext zcela jasný. Explicitní nebo kontroverzní záběry mohou podléhat věkovému omezení nebo zobrazení upozornění.

Obtěžování a vyhrožování: Nikoho neobtěžujte a nešikanujte. Každému, kdo se ve službě vlastní blog dopouští obtěžování nebo šikany, může být problematický obsah odebrán, a tomuto uživateli může být také trvale zakázán přístup na tento internetový server. Online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě. Nikomu na svém blogu nevyhrožujte! Nezveřejňujte například hrozby smrtí jiné osobě nebo skupině lidí. Nezveřejňujte obsah navádějící čtenáře k násilným činům proti jiné osobě či skupině lidí.

Autorská práva: Jednou ze zásad naší společnosti je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Neuvádějte ani odkazy na weby, z nichž mohou čtenáři nelegálně stahovat obsah jiných uživatelů nebo třetích stran. Obsah vašeho autorského díla (článku či příspěvku v blogu) nesmí obsahovat tzv. prokliky na jiné webové internetové stránky či e-shopy s platnou url adresou. Na osobním blogu autora NENÍ DOVOLENO zveřejňovat obsah třetích stran, tj. kopírování, sdílení, publikování cizích autorských textů, fotografií či videa z internetu nebo odjinud. Váš osobní blog slouží výhradně k publikování a zveřejňování vašich autorských textů, videií nebo fotografií, nikoliv však zkopírovaných či „ukradených“ z internetu nebo sociálních sítích, které rovněž podléhají autorskému zákonu.

Osobní a důvěrné informace: Zveřejňování osobních a důvěrných informací jiných osob není v souladu s našimi zásadami. Nezveřejňujte například čísla platebních karet, rodná čísla, neveřejná telefonní čísla nebo čísla občanských průkazů jiných osob či jakýchkoliv dokladů vůbec. Nepřidávejte ani nedistribuujte fotky ani videa zachycující nezletilé. Toto je provozovatelem serveru výslovně ZAKÁZÁNO! Pokud někdo zveřejnil fotku nebo video zachycující nezletilou osobu, nahlaste nám to prosíme a to přímo na náš redakční e-mail: redakce(zavináč)udalostiextra.cz. Mějte také na paměti, že ve většině případů nejsou informace, které jsou již volně dostupné na internetu nebo ve veřejných záznamech, podle našich zásad považovány za soukromé nebo důvěrné.

Předstírání identity a uvádění v omyl: Nepředstírejte identitu jiné osoby nebo organizace a neuvádějte čtenáře v omyl ohledně vlastní identity. Toto rovněž považuje provozovatel/vydavatel zpravodajského internetového serveru UdálostiExtra.cz za nepřípustné.

To zahrnuje předstírání identity osoby nebo organizací, které nezastupujete, poskytování zavádějících informací o identitě uživatele nebo webu, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, službách nebo firmě a nepravdivé implikování partnerství s jiným jednotlivcem nebo organizací či jeho nebo její doporučení.

Také sem patří obsah nebo účty, které uvádějí čtenáře v omyl ohledně svého vlastnictví nebo primárního účelu či tyto informace zatajují, například cílené zatajování nebo špatné uvádění vaší země původu nebo dalších podstatných podrobností o vás při směřování obsahu o politice, sociálních otázkách nebo záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než vaší. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů – vyhýbejte se ale obsahu, který uživatele pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Zavádějící obsah – dezinformace: Nešiřte obsah, který podvádí, klame nebo mate uživatele. Mezi takový obsah patří:

Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: Prokazatelně nepravdivý obsah, který by mohl výrazně poškodit důvěru v občanské nebo demokratické procesy nebo účast na nich. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

Rovněž provozovatel/vydavatel internetového serveru UdálostiExtra.cz na kterém je zveřejněn váš vlastní autorský blog neakceptuje zveřejňování dezinformací k současné probíhající celosvětové koronavirové pandemii, tématu Covid-19-obecně. Nepovoluje se zveřejňování prokazatelných informací, které jsou nebo byly zveřejněny na internetu, sociálních sítích či jiných publikacích, která byla označena, a to prokazatelně za tzv. fake news či dezinformační zdroje.

Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.

Zmanipulovaná média: Média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.
Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby takový obsah mohl zůstat v našich službách nadále zveřejněn.

Nebezpečné a nezákonné činnosti: Nepoužívejte vlastní Blog za účelem zapojování se do nelegálních aktivit nebo k propagaci nebezpečné a nezákonné činnosti. Nezveřejňujte například blog navádějící uživatele k řízení pod vlivem alkoholu či drog. Nepoužívejte Blog ani k prodeji či propagaci léků, které jsou zakázané, a drog nebo jiných návykových látek. Jinak může být váš obsah trvale smazán a blog zablokován. Ve vážných případech zahrnujících například zneužívání dětí můžeme vaše jednání ohlásit příslušným úřadům. V takovém případě může provozovatel rovněž podat podnět na příslušné úřady za poškození dobrého jména a podobně.

Regulované zboží a služby: Nepoužívejte službu Blog k prodeji či propagaci regulovaného zboží a služeb, jako je například alkohol, hazard, léčiva, neschválené doplňky, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky. Obecně služba vlastní redakční blog NESLOUŽÍ k prodeji nebo on-line marketingu či on-line store. Pokud by došlo k tomu, že na vašem vlastním blogu bude nabízené či prodávané nějaké zboží nebo služby bude zmiňovaný blok zneveřejněn a následně zablokován a to trvale, bez možnosti odvolání.

Spam: Spam má ve službě Blog několik podob, přičemž všechny mohou mít za následek smazání vašeho účtu či blogu samotného. Mezi některé příklady patří vytváření blogů určených pro přesměrování uživatelů na váš web nebo jeho posunutí na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání, přidávání komentářů do blogů jiných uživatelů pouze za účelem propagace vašeho webu či produktu nebo použití stávajícího obsahu z jiných zdrojů za primárním účelem vytvoření finančního zisku či získání jiných výhod včetně tzv. prokliků nebo vkládání přímých url adres do textu a podobně.

Malware a viry: Nevytvářejte blogy, které přenášejí viry, způsobují automatické vyskakování oken, pokoušejí se instalovat software bez souhlasu čtenáře nebo jiným způsobem zatěžují uživatele škodlivým kódem. Tyto aktivity jsou v Blogu přísně zakázány a jsou on-line monitorovány prostřednictvím interních programů.
Uplatňování obsahových zásad služby vlastní autorský blog.

Podezření na porušení pokynů pro komunitu nám hlaste prostřednictvím odkazu „Nahlásit“ v navigaci většiny blogů nebo zasláním informace prostřednictví elektronické pošty na uvedený e-mail: redakce(zavináč)udalostiextra.cz *

Nahlášený obsah není automaticky odstraněn. Nejprve ho přezkoumá náš tým, který ověří, zda obsah opravdu porušuje pokyny pro komunitu. Pokud blog naše pokyny neporušuje, nebudeme proti němu ani jeho vlastníkovi podnikat žádná opatření.

Jestliže zjistíme, že blog naše pokyny pro komunitu porušuje, podnikneme jedno nebo více z těchto opatření podle závažnosti daného porušení:
Umístíme před blog upozornění na citlivý obsah.
• Zrušíme publikování příspěvku, takže bude dostupný pouze autorovi blogu. Nebude veřejně přístupný.
• Nevhodný obsah, příspěvek nebo blog smažeme.
• Deaktivujeme autorovi přístup k účtu Blog.
• Deaktivujeme autorovi přístup k účtu na serveru UdálostiExtra.cz
• Nahlásíme uživatele orgánům činným v trestním řízení.

Výše uvedená opatření také můžeme podniknout, jestliže zjistíme, že uživatel vytvořil několik blogů za účelem opakovaného zneužívání ostatních. Nebo jej vytvořil pod nepravdivými údaji (jméno autora, e-mail a podob.) Jestliže byl váš blog deaktivován, nevytvářejte místo něj náhradní blog, který se bude věnovat podobným činnostem. Redakce a vydavatel serveru UdálostiExtra.cz prostřednictvím vlastních monitorovacích programů všechny zmiňované a uvedené informace ověřuje a on-line monitoruje.
Vydavatel/provozovatel internetového zpravodajského serveru UdálostiExtra.cz se vyhrazuje právo, kdykoliv dojde-li k jakémukoliv porušení zásad provozování vašeho osobního autorského blogu uvedený blog zrušit, zcela zablokovat a to včetně vaší registrace a všech přístupů do námi provozovaných služeb.

Redakce zpravodajského serveru si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit vybraný obsah vybraných autorů na homepage serveru UdálostiExtra.cz nebo v hlavním zpravodajství či jeho podrubrikách, což má za důsledek skutečnost, že vybraný článek autora (bloggera) se zobrazí nejen v rubrice blog na našem zpravodajském serveru. Rovněž to výrazně pomůže vybranému autorovi v čtenosti jeho příspěvku – obecně.

Vydáno: 1. února 2021

Aktualizace obsahových zásad služby „BLOG“ : 13. února 2021


Registrace na serveru UdálostiExtra.cz – blog

Úvodní ustanovení a provozovatelé – registrace. Registrací na této stránce získáte jako registrovaný uživatel možnost přidávat komentáře, příspěvky a autorské články. Tato činnost je schvalována a on-line monitorována provozovatelem serveru. Založit si v administračním rozhraní webu stránky vlastní autorský blog na bezplatném redakčním systému WP. Služba vlastního blogu zdarma je určena výhradně pro osoby starší 18let. Dojde-li ke zjištění, že registraci provedla osoba mladší 18let bude celý blog redakcí a provozovatelem smazán a to trvale, včetně blokace autora.

Provozovatelem stránky blog.udalostiextra.cz je; B+B Mediální agentura – David Bárta, sídlem Pod Můstkem 784/13, Rudná 252 19, IČ: 65396685.

Ukončení registrace uživatelem. Vaši registraci může provozovatel/vydavatel zpravodajského serveru v případě, kdy nevyužíváte zmiňovaných služeb „bloggera“ nebo na Vaší vlastní žádost kdykoliv ukončit či omezit. V takovém případě budete upozorněni na ukončení registrace vhodným způsobem, obvykle e-mailem na Vaši registrační e-mailovou adresu. Pokud se rozhodnete službu blog již nadále nepoužívat kontaktujte prosím naší redakci a provozovatele na uvedený e-mail: redakce(zavináč)udalostiextra.cz a my vám účet včetně vašeho blogu trvale zrušíme a znepřístupníme veřejnosti.

Omezení a zrušení služby. Bez ohledu na výše uvedené může být kdykoliv z jakéhokoliv důvodu (zejména porušení podmínek služby, zrušení příslušné služby, změně podnikatelského záměru provozovatele příslušné služby apod.) jakákoliv bezúplatně poskytnutá služba jednotlivého provozovatele omezena, zrušena bez náhrady či Vám do ní odmítnut přístup a to bez povinnosti předchozího upozornění. Pravidla pro placené služby jsou součástí jejich podmínek.

Odstraňování příspěvků. Upozorňujeme uživatelé, že již uveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny, o toto smazání je třeba příslušného provozovatele zvlášť požádat  – písemnou formou (tato žádost bude posouzena individuálně podle pravidel jednotlivých služeb). Všechny publikované příspěvky včetně fotografií, vidií a podobně jsou ukládána na serverech a zároveň sdílena třetími stranami přes webové rozhraní, pluginy a podob., jako jsou například vyhledávače google.com nebo seznam.cz. Vybrané články se rovněž automaticky po publikaci zobrazují ve službách třetích stran, jako je například Google News či seznam neswfeed a podobně, jejich odstranění je prakticky nemožné nebo velmi obtížné a proto si redakce a vydavatel vyhrazuje právo takové sdílené autorské příspěvky na webu a službách třetích stran trvale ponechat, aby nedošlo k následnému poškození, jak našeho portálu tak i celkové důvěryhodnosti webu samotného. Publikované příspěvky, které jsou následně smazány a toto se opakuje nebo se jedná o větší množství textů a dat, toto může – obecně trvale poškodit dobré jméno našeho webu a provozovatele. Zvažte prosím, a to velmi pečlivě, zda předem souhlasíte s tím, že na našem webu a administračním rozhraní budete publikovat váš obsah, vaše články, fotografie a podobně. Vaše články jsou následně k dohledání na internetu, rovněž pak i v archivu našeho portálu či spol. Google.com, který rovněž obsah internetu interně archivuje.

Sdílení a publikace vašich článků v rubrikách našeho on-line zpravodajství. Jedná-li se o službu blog-zdarma (tvorba vlastního on-line obsahu na internetu) mohou být vybrané příspěvky publikovány i jinde na webu v různých rubrikách a podrubrikách a proto se může stát, že ne všechny vaše autorské články budou nebo budou moci být zcela smazány a to především z jichž zmiňovaných technických důvodů. Redakce a provozovatel webu si vyhraňuje právo na to, si jednotlivé vybrané příspěvky, které byly publikovány v jiné obsahové části webu ponechat v archivu www stránek našeho zpravodajského serveru a to především z důvodu, aby nedošlo ke špatné indexaci příslušných stránek, článků, texů, kódování, chybové indexaci, poškození RSS feedu, XML-site Maps, Google search consol  a podobně a zachování archivaci serveru samotného.

V případě požadavku na vymazání Vašich příspěvků zveřejněných na stránkách provozovatele kontaktujte prosím administrátory elektronickou poštou na redakční e-mail: redakce(zavináč)udalostiextra.cz .

Zpoplatnění registrace. Registrace samotná není zpoplatněna a je pro všechny uživatele internetu starších 18 let ZDARMA.

Odmítnutí registrace. B&B mediální agentura – David Bárta, dále jen provozovatel serveru UdálostiExtra.cz, si vyhrazuje právo registraci uživatele odmítnout z jakéhokoliv důvodu a není povinen své důvody odmítnutí sdělovat.

Povinně vyžadované údaje. Při registraci vyžaduje provozovatel serveru mimo jiné: jméno a příjmení uživatele, přezdívku (nick) a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné, bez jejich poskytnutí není možné registraci dokončit. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně a udržovat svoje údaje v rámci registrace aktuální. Všechny vaše osobní údaje jsou k dispozici pouze v rámci registrace samotné a jsou uchovávány on-line na našem serveru. V rámci GDPR viz „podmínky užití – obchodní podmínky“ se provozovatel zavazuje neposkytnout vaše osobní údaje třetím osobám či stranám, aby nedošlo k jakémukoliv jejich zneužití. Máte právo kdykoliv od registrace odstoupit v rámci platné právní legislativy České republiky.

Osoba, která se na našem zpravodajském serveru zaregistruje má právo kdykoliv svou registraci ukončit – zrušit a to písemně (elektronickou poštou) na uvedenou mailovou adresu redakce(zavináč)udalostiextra.cz. Následně bude registrace autora/uživatele zcela zrušena a zároveň dojde ke smazání jeho registračních údajů.

Unikátní hesla. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od Vašich jiných hesel.*

Registrace prostřednictvím jiných služeb. Při registraci prostřednictvím Facebook, Google nebo MojeID jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace. (Tuto možnost registrace připravujeme). K registraci je využíván interní registrační formulář.

Ověření totožnosti uživatele. V případě pochybností o totožnosti uživatele, který odeslal žádost o registraci, může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby nebude využívání služeb umožněno!

Pravdivost údajů a identita může být doložena vhodným způsobem, např.:

  • a) zasláním písemné žádosti o zřízení účtu s úředně ověřeným podpisem; v případě ověřovací doložky v cizím jazyce (vyjma slovenského, anglického či německého jazyka) musí být ověřovací doložka úředně přeložena do češtiny. Žádost musí být zaslána poštou na adresu:

David Bárta –
B+B mediální agentura
(právní úsek)
Pod Můstkem 784/13
252 19 RUDNÁ

  • b) zasláním elektronické žádosti o zřízení účtu se zaručeným elektronickým podpisem uznávaným v Evropské unii. Žádost musí být zaslána na adresu: redakce@udalostiextra.cz

  • c) zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců). U zasílaného průkazu je vhodné prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit. Pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je spol. B&B mediální agentura – David Bárta ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti a následně smazána/zkartována.

  • Výše způsobené způsoby ověření totožnosti nenahrazují registraci provedenou na webové stránce udalostiextra.cz /blog, pouze ji doplňují za účelem ověření totožnosti.

Blokace služby. Při poskytnutí nepravdivých údajů, porušení podmínek jednotlivých služeb či z jiných závažných důvodů může být registrace služby blog v jejím rámci využívané, zablokovány po dobu stanovenou příslušným provozovatelem, vč. blokace autora blogu.

Vícenásobná registrace. Vícenásobná registrace není povolena a bude považována za porušení těchto podmínek, provozovatel má výhradní právo smazat duplicitní účty.

Dodatečné údaje. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazují právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně vyžadují registraci s určitými údaji.

Základní pravidla využívání služeb. Uživatel se zavazuje při využívání registračního rozhraní nebo služeb přístupných v rámci registrace dodržovat platné právní předpisy, dobré mravy a podmínky dotčené služby; případné porušení může mít za následek zrušení či pozastavení registrace nebo možnosti užívat dotčenou službu.

Upozorňujeme, že uživatelé nejsou oprávněni bez povolení příslušného poskytovatele užívat registraci a služby k podnikatelským účelům viz Obsahové zásady služby Blog na serveru UdálostiExtra.cz.  Uživatelé nesmí v rámci registrace či jednotlivých služeb či služby rozesílat žádná obchodní sdělení a podobně. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatelé nesmí šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

Uživatelé nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatelů, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatelé nesmí vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serverů poskytovatelů, na kterých jsou registrace a jednotlivé služby provozovány, nebo provádět jiné útoky na tyto servery, ani nesmí být při takové činnosti nápomocni třetí osobě. Uživatelé nesmí registraci a služby využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v jejich užívání další uživatele. Uživatelé zejména nesmí servery poskytovatele zatěžovat automatizovanými požadavky.

Dostupnost. Provozovatelé negarantují dostupnost a funkčnost registrace a jednotlivých služeb; ty tak mohou být dočasně nedostupné např. z důvodů údržby, havárie, vnějších vlivů, úpravy webových stránek, serveru apod.

Vyjadřování názorů. Jako uživatel máte právo svobodně vyjadřovat v komentářích a na blogu své názory. Nesmíte však při tom porušovat právní předpisy, dobré mravy a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob. Viz Obsahové zásady služby Blog na serveru UdálostiExtra.cz.

Kontrola a prevence: Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní namátkovou kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživateli v rámci služby.

Odpovědnost za vkládaný obsah. Jako uživatel berete na vědomí, že jste odpovědní za obsah Vámi vkládaných příspěvků do služby blog zdarma a že provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací Vámi ukládaných. Provozovatel neodpovídá ani za protiprávní úkony uživatele. V případě, kdy provozovatel bude upozorněn či jinak zjistí možnou závadnost Vámi uloženého obsahu či Vámi provedených úkonů či bude mít podezření na takovou závadnost, je oprávněn takové příspěvky bez dalšího smazat nebo znepřístupnit. V případě, že provozovatel požádá uživatele o poskytnutí součinnosti k prověření možné závadnosti, zavazuje se mu uživatel poskytnout bez zbytečného odkladu na jeho výzvu potřebnou součinnost k vyřešení takového incidentu, zejména se písemně vyjádřit k namítaným skutečnostem.

Kodexy chování. Poskytovatel/ provozovatel serveru UdálostiExtra.cz  není ve vztahu k uživatelům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování sporů. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují poskytovatelé prostřednictvím elektronické adresy na svých kontaktních adresách. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle příslušný poskytovatel na elektronickou adresu uživatele. K mimosoudnímu řešení sporů je možné využít také portál ČOI: email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. U online nákupů je možné využít také evropskou platformu pro řešení sporů on-line.

Změna pravidel. Provozovatel je oprávněni tato pravidla i podmínky služby blog zdarma kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění na příslušné internetové stránce www.udalostiextra.cz, nestanoví-li provozovatel serveru jinak. Jako uživatel využívající pouze bezplatné služby jste oprávněni v případě nesouhlasu se změnou registraci kdykoliv ukončit.

Souhlas s pravidly. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.

Závěrečné informace: tzv. Blogy jsou aktuálně využívány pouze pro redakční účely, t.j. registrovaný uživatel aktuálně pouze na pozici návštěvník webu, editor webu, korektor obsahu, redaktor webu, šéfredaktor webu a hlavní administrátor, dle aktuálního nastavení a předem smluvené vzájemné spolupráce v rámci redakční činnosti.

Služba „blog“ je aktuálně spuštěna pouze v režimu pro naše spolupracovníky a redaktory deníku UdálostiExtra.cz.

Zaškolení v administraci a následná publikace článků: každý jednotlivý nově registrovaný uživatel (redaktor, editor či spolupracovník redakce) musí být fyzicky zaškolen naším editorem, popř. šéfredaktorem k jeho budoucí redakční činnosti, aby byl dle našich interních standardů schopen sám editovat či publikovat článek na našem on-line zpravodajském portálu. Školení probíhá fyzicky v kanceláři provozovatele webu, po domluvě je možné školení provádět on-line přes internet. Každý nově registrovaný uživatel má automaticky nastavené omezené možnosti v našem administračním rozhraní, které jsou má dále nastaveny vedením redakce, dle procesem zaškolení a dohodnuté vzájemné spolupráce. Nově registrovaný uživatel má oprávnění pouze typu „návštěvník,“ bez možnosti využití našeho redakčního systému.

Upozornění: v rámci stávající světové koronavirové pandemie, je školení nových spolupracovníků, redaktorů či blogerů prováděno pouze v režimu on-line přes internet.

Aktualizace registračních podmínek na serveru UdálostiExtra.cz: 1. června 2021


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

[user_registration_form id=“2405″]