Je čas na manželství lidí stejného pohlaví… časy se mění a my s nimi

Zář 27, 2018

Česko – Byly časy, kdy lidé museli žádat souhlas vrchnosti, aby mohli vstoupit do manželství. Tato povinnost zanikla s nevolnictvím v roce 1781. Do té doby bylo manželství pro některé chudé lidi zapovězeno. Tyto časy už jsou pryč.

Byly také časy, kdy ženy nemohly pracovat bez souhlasu manžela. Kdy manželství nebylo partnerství, ale správou muže nad ženou. Byly také časy, kdy nebylo možné manželství oficiálně ukončit. Nic z toho si už dnes neumíme představit. Z manželství se stal dobrovolný a rovnoprávný svazek dvou lidí, kteří ho současně mohou vypovědět. Současně také zájem o manželství soustavně klesá. Polovina manželství se během pár let rozvede. Tato fakta a čísla už přitom dlouho nikoho nevzrušují ani nepohoršují, protože se z manželství stala soukromá záležitost. Symbolický akt spojení a vytyčení hranic dvou lidí, nad nimiž má stát omezenou kontrolu. Dokonce i autoritářské režimy respektují hranice manželství a uznávají práva sezdaných vůči sobě navzájem.

Ani to už však v České republice dnes příliš nevnímáme. Na existenci manželství jsme všichni tak trochu zapomněli. Znovu o něm přemýšlet nás donutil poslanecký návrh, zpřístupnit manželství stejnopohlavním párům. Debata okolo tohoto návrhu ukázala, že argumenty proti němu jsou prázdné. Neopírají se o nic, co by souviselo se světem, v němž dnes žijeme. Stěží se ohánět svátostí manželství, když už je manželství desítky let nesvaté. Těžko se ohánět tradicemi, které bylo nutné naopak bořit, aby bylo manželství přístupné všem. Stěží se ohánět ohrožením rodiny, když jsou rodiny ohroženy dlouhodobě a úplně jinými věcmi, jako je riziko chudoby, nedostatek školek nebo chybějící bydlení.

Už dlouho rodina a manželství souvisí jen velmi volně. Polovina dětí se v České republice narodí mimo manželství. Zdánlivě v tomto sledujeme trend západní Evropy. Bližší pohled na vzdělání – především základní – a regiony svobodných matek však ukazuje, že se často nejedná o akt svobodné volby, ale spíše o důsledky sociální a ekonomické. Znovu tedy – pokud chce někdo bránit tradiční rodinu, pak by se měl zabývat sociální situací rodin, což je mnohem náročnější než určovat, kdo smí a nesmí manželství uzavřít.

Stejně tak platí, že pokud chce někdo podpořit vyšší porodnost, těžko tak učiní obranou manželství muže a ženy. Nejvyšší porodnosti se v Evropě těší státy sociální a liberální, jako jsou Francie, Island, Švédsko, Irsko, Dánsko nebo Norsko. Nejnižší porodnost je naopak v „tradičních“ zemích, jako je Portugalsko, Itálie, Řecko nebo Polsko. S nejvyšší porodností v Evropě se překrývá také nejvyšší počet dětí narozených mimo manželství, kdy na Islandu se jedná takřka o 69 % a ve Francii o 59 % dětí.

Debata o manželství je tak především symbolická. Nemá už dávno nic společného se skutečnou podporou nebo ochranou rodiny, protože spolu tyto dva pojmy souvisí čím dál méně. Reálný svět se odehrává převážně jinde než v rámci státem uznané instituce.

Sňatky stejnopohlavních párů v tuto chvíli umožňuje polovina států Evropské unie. Je legální v tradičně silně katolických zemích, jako je Španělsko, Argentina nebo Irsko. Irsko je možná nejlepší ilustrací, jak rychlými změnami evropská společnost prochází. Až do roku 1993 byla homosexualita v Irsku trestným činem. O necelé čtvrtstoletí později, v roce 2015, schválilo v referendu 62 % voličů sňatky stejnopohlavních párů a v roce 2017 se stal gay premiérem země.

ČTĚTE TAKÉ: Zapomeňte na rozkoš ze sexu! Český sexuolog promluvil o evropském trendu regulace sexu
Před několika měsíci Švédsko zavedlo zákon o sexu pouze s výslovným souhlasem. Podobné ustanovení se chystá zavést i španělská vláda. O tom, čím je tento nový evropský trend a může-li takový legislativní krok zabránit rozkoši ze sexu, si Sputnik promluvil s předním českým sexuologem Jaroslavem Zvěřinou.

Obecná představa o konzervativní katolické zemi už velmi dlouho nemá oporu v reálné irské společnosti. Stejně tak nemá v naší společnosti oporu představa, že je třeba manželství chránit, coby svazek vyhrazený jen muži a ženě. Jedná se o jeden z posledních reliktů z dob, kdy vrchnost určovala, kdo má a kdo nemá právo vstoupit do manželství.

Zájem stejnopohlavních párů o manželství nám však připomněl, že tato instituce může mít stále pro někoho velký symbolický význam a důležitost. S trochou nadsázky se dá říct, že díky jejich zájmu stoupla hodnota manželství také pro ostatní. Manželství je dnes především potvrzením vztahu dvou lidí, kterým na sobě záleží. Myslím, že česká společnost je už dlouho připravena na manželství stejnopohlavních párů. Stát by ji měl následovat. Čas již uzrál.

Anna Šabatová, ombudsmanka
– redakce *

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *